Neko Massage là cơ sở đầu tiên và duy nhất tại Hà Nội thực hiện chính sách giá vé và Tip rõ ràng. Giúp khách hàng thoải mái vui chơi mà không lo bị các chi phí phát sinh làm bất ngờ. Lợi ích của việc thông báo rõ ràng chi phí cho khách:

  • Khách và nhân viên biết rõ chi phí, và các loại dịch vụ di kèm.
  • Nhân viên không đòi hỏi, kì kèo làm cho khách mất vui.
  • Giá cả rõ ràng và giống nhau với bất kể khách Việt Nam hay ngoại quốc.

Bảng giá bằng tiếng Việt Nam:

Our English Menu